Visie

Het internaat Stella Matutina heeft een eigen pedagogisch project, met eigen accenten en doelstellingen.

  • We streven naar een kwaliteitsvol internaat in gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de ouder(s), de school en andere partners.

We proberen een ‘tweede thuis’ te creëren waar de opvoeder de internen in hun groei naar volwassenheid en persoonlijke ontplooiing bijstaat.“

  • Een open communicatie met de ouder(s) en de school is van groot belang.
  • Vanuit onze Christelijke overtuiging willen wij de internen begeleiden en opvoeden tot liefdevolle en sociale mensen met respect voor elkaar en hun leefwereld.
  • We bieden een duidelijke structuur aan de internen door een vast dagschema te hanteren.
  • Studiebegeleiding staat in onze werking centraal.
  • Na het studeren is er uiteraard ook ruimte en tijd voor de nodige ontspanning.

Meer informatie over ons pedagogisch project en onze leefregels kan je hier vinden.