Woensdagnamiddag activiteit

Op woensdagnamiddag voorzien we voor de internen van het lager onderwijs/kleuters tal van activiteiten: koken, zwemmen, knutselen, verkleedfeestjes, bowlen, spelletjesnamiddag, cinéma, quiz,…

We zorgen voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten waarbij iedereen zijn talenten ten volle kan benutten.

Dagindeling
Lager
onderwijs

Dagindeling
Eerste
Graad

Dagindeling
Tweede
Graad

Dagindeling
Derde
Graad