Woensdagnamiddag activiteit

Omdat we de ontwikkeling van de internen op elk vlak willen stimuleren vinden we sport een belangrijk onderdeel van de ontspanning.
Zo streven we ernaar om regelmatig attractieve sporten aan te bieden.
Dit gebeurd in samenwerking met de turnleerkracht van de secundaire school.
Daarnaast bieden we activiteiten aan die aanleunen bij de interesses van de internen.
Lasershoot, bumperball, maar ook highlandgames, spelletjesnamiddag, quiz of een filmnamiddag.
De internen kunnen steeds voorstellen doen. Het internaatsparlement werkt dan een activiteit uit.

Tijdens de pauze hebben de internen de mogelijkheid om onder begeleiding naar het buurtwinkeltje te gaan.

Dagindeling
Lager
onderwijs

Dagindeling
Eerste
Graad

Dagindeling
Tweede
Graad

Dagindeling
Derde
Graad