Studie

Het verwerven van de juiste studiehouding is een prioriteit, daarom doen we er alles aan om onze internen bij te sturen daar waar nodig.

Kinderen van de 2de en de 3de graad mogen op hun kamer studeren als hun resultaat goed is

De opvoed(st)ers (of ouders) bepalen of kinderen naar de begeleide studie hoeven te gaan naar gelang het gedrag en het resultaat van de kinderen.

Dit betekend dat ze in de studiezaal zitten en dat ze geen gsm of andere elektronica mogen gebruiken, tenzij deze nodig zijn voor school.

Iedere intern wordt gestimuleerd om een goed resultaat te behalen.

De internen kunnen een laptop gebruiken om op smartschool hun agenda, berichten of punten te raadplegen.

Ook onze opvoed(st)ers hebben toegang tot deze site, zodat ook zij op internaat uw kind kunnen opvolgen. Dit geldt zowel voor de agenda als voor de resultaten.

Internen uit het BSO hebben geen verplichte tweede studie. Indien zij klaar zijn met hun taken hebben zij de mogelijkheid om ofwel op hun kamer te gaan of te ontspannen in de hobbyzaal.

Een nauwe samenwerking met de school stelt ons in staat om direct in te grijpen en (studie)gedrag snel aan te passen daar waar nodig.

Dagindeling
Lager
onderwijs

Dagindeling
Eerste
Graad

Dagindeling
Tweede
Graad

Dagindeling
Derde
Graad