Studie

De internen van de eerste graad hebben studie onder begeleiding in de studiezaal. Bij aanvang van de studie geven de internen hun gsm en andere elektronica af aan de opvoed(st)er.

Dagelijks worden de agenda’s nagekeken. Indien nodig worden de internen bij huiswerk geholpen en worden toetsen opgevraagd

Tijdens het eerste studieblok kunnen de internen gebruik maken van een computer. Hierop raadplegen ze Smartschool, lezen hun berichten en maken ze taken.

Bij internen uit de BSO richting valt het tweede studieblok weg. De opvoed(st)er kan wel beslissen meer studietijd aan te bieden, wanneer ze dit nodig acht.

De studieresultaten worden opgevolgd door de opvoed(st)er. Bij mindere resultaten wordt samen met de intern(e) het nodige bijgestuurd.

Dagindeling
Lager
onderwijs

Dagindeling
Eerste
Graad

Dagindeling
Tweede
Graad

Dagindeling
Derde
Graad