Derde graad

07u10 Wekken   17u30

Studie (kamer of studiezaal)

07u30-7u50 Ontbijt   18u20 Avondmaal
08u20 Naar school   18u45 Hobbyzaal of recreatie buiten
15u35 4-uurtje (verplicht aanmelden in de refter)   19u30 Kamer of hobbyzaal (douchen op di/do)
16u00 Studie (kamer of studiezaal)   20u55 Iedereen op eigen kamer

17u15 Pauze (kamer of studiezaal)   22u00 Lichten uit

Woensdag

13u00 Sport en activiteiten
14u00 Ontspanning (pauze)
14u30 Sport en activiteiten

Dagindeling
Lager
onderwijs

Dagindeling
Eerste
Graad

Dagindeling
Tweede
Graad

Dagindeling
Derde
Graad