Lager onderwijs

07u00 Wekken 18u30 Recreatie
07u30-08u00 Ontbijt 19u15 Douchen
08u00 Naar school 19u45 Ontspanning (kamer of ontspanningsruimte)
16u00 Vieruurtje 19u45 Bedtijd voor de kleutertjes
16u30 Studie 20u30 Bedtijd voor de kinderen van 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar
17u45 Avondmaal 21u00 Bedtijd voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar

Woensdag

13u00 – 16u00 Woensdagnamiddagactiviteit

Dagindeling
Lager
onderwijs

Dagindeling
Eerste
Graad

Dagindeling
Tweede
Graad

Dagindeling
Derde
Graad